Rank Name
1st Kunal Raj
2nd Shikar Verma
3rd Rajat Sharma
4th Vijay singh
5th Meghna Raje
6th Roli Rajput
7th Viraj Shekhar
8th Rao Ram
9th Shubham Raj
10th Garv Saxena
11th Ravindra Kumaran
12th Geeta Soi
13th Rinki Sinha
14th Amar
15th ranjit kumar
16th Sarvesh
17th Adeeba khatoon
18th Arunima
19th Soumya sharma
20th Prakash
21st RIZWAN
22nd Kanchan
23rd Ramesh Chaudhari
24th Atif Malik
25th Ashok
26th Bharat
27th Chesna Tomy
28th VISHNU BAIRWA
29th Rohit
30th DHANANJAY
31st Himanshu
32nd Priyansu
33th Manisha
34th Prashant
35th Payal
36th Shivam
37th RAMESHBHAI DAYANI
38th Chavan
39th Purushotam
40th Gajendra
41st Aman
42th Sanghamitra
43th DHARMRAJ
44th ANJOO
45th PAPPARAM JAKHAR
46th Mogal
47th Akshay
48th Rupa
49th Shreya
50th Ashish
51st Raj
52th Abhishek
53th ROOPAM KUMAR
54th Sonali sarkar
55th Atul Kumar
56th Rahul pralhad shinde
57th Garima
58th Rohith
59th Sruthy Mohanan
60th Vishal
61st Karamtoth Goutham
62th Regina kathalin
63th Soumya Elizebeth
64th Pradeep
65th Rajveer Singh
66th Tejas sugandhi
67th Kulsum
68th Amar
69th Sri naga satya
70th Sarvesh
71st Adeeba khatoon
72th Arunima
73th Soumya sharma
74th Prakash
75th RIZWAN
76th Kanchan
77th Kulsum
78th Bhanu Priya .Palivela
79th NIHAL
80th Sushil
81st Sasanka
82th KUMMARI
83th Pavan
84th Shahid
85th Abhinavi
86th A.B.SHRAVAN KRISHNA
87th Muthu
88th Nidhi Sain
89th SNEHA
90th LINGALA URMILA PREETHI
91st Kalyani
92th Gokilavani
93th NANCY
94th Gaurav
95th Rinku
96th Sheema
97th Lovesh
98th Rajkishore
99th Pankaj suri
100th srinivasa
101st gaurav khanna
102nd Pushkar Singh
103rd Garv Sharma
104th Shubham Jha
105th SATISH kumar
106th kuldeep kumar gupta
107th Ritika
108th Amit Sharma
109th ravi kushwaha
110th Pushpesh Kumar
111th Raj
112th Nawal Kishor
113th kunal mangla
114th Raj verma
115th Ragini
116th komal thakur
117th Neha Bhatiya
118th Ritesh Kumar Thakur
119th Pawan Sharma